Concentratie in het creatieve moment is voor mij een vorm van meditatie. Het doen is voor mij essentieel en de vorm het resultaat. Daarbij streef ik er steeds weer naar het karakter van de mens uit te drukken in materie, en daarbij zijn/haar eigenheid, dat wat hem/haar "mens" maakt, zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven.